KARAKOK.NET Loading

Lütfen Bekleyiniz..

Page Header

KnwuiLang

Bu bir başlık!

Bu da detaylı açıklama metin içeriğidir.TR Link


@* 1: dil değişikliği ile ilgili custom scriptler yazılır..*@
<script asp-append-version="true" src="~/js/plugins/language.js"></script>


@* 2: dil kütüphanleri yüklenir..*@
<script asp-append-version="true" src="~/js/plugins/i18n/en.js"></script>
<script asp-append-version="true" src="~/js/plugins/i18n/tr.js"></script>


@* 3: kn dil motoru kütüphanesi yüklenir..*@
<script src="https://wui.karakok.net/dist/js/kn-i18n.min.js"></script>

@* NOT: bu sıralamanın belirtilen şekilde olması önem arz etmektedir..*@

Örnek Dil Tetiklemesi


// buton ya da başka bir yolla,
// dil değiştirme tetiklemesi dinlenir..
$('[data-lang]').on('click', (e) => {

  // kendi yönteminize göre işlenmek istenilen dil kodu alınır..
  let selectedLang = $(e.target).attr('data-lang');

  // kn-dil-motoru'na işlenmek istenilen dil belirtilir..
  // dil kodu iki karakterli ve küçük harf olmalıdır (tr, en, ja, ch, ...)
  knLang.render(selectedLang);
});

Dil İşlemesi Başarılı Olduğunda


// işleme başarılı ise, dil işlendi tetiklemesi yapılır,
// e.detail işlenen dil kodunu geri döner, ui değişikliğini burada yapabilirsiniz..
window.addEventListener('lang-rendered', (e) => {

  // aşağıdaki örnekte olduğu gibi,
  // tercih edilen dile stillerinizi ayarlayabilir ya da başka işlemlerinizi burada yapabilirsiniz..
  $('[data-lang]').removeClass('d-hidden');
  $(`[data-lang="${e.detail}"]`).addClass('d-hidden');

  kn.notifi.show({
    style: 'default',
    content: `[${e.detail}] dili tercih edildi.`,
    closeDelay: 2000,
    showDismissButton: false,
    showProgressBar: false
  });
});

Dil İşlemesi Hatalı Olduğunda


// işleme başarısız ise, dil işleme hatalı tetiklemesi yapılır,
// e.detail hata alınan dil kodunu geri döner, gerekli ise hata mesajı gösterebilirsiniz..
window.addEventListener('lang-render-failed', (e) => {

  // aşağıdaki örnekte olduğu gibi,
  // hata durumundaki işlemlerinizi burada yapabilirsiniz..
  kn.notifi.show({
    style: 'error',
    content: `[${e.detail}] dil kütüphanesi bulunamadı.`,
    closeDelay: 5000,
    showDismissButton: true,
    showProgressBar: true
  });
});
Page Footer